>> Istorija Mirijeva <<

Миријево

 Село се налази 11 km североисточно од Жабара. Надморска висина села износи 205 m. Миријево је село збијеног типа, правоугаоног облика. Око села се налазе узвишења Румуново брдо (220 m) на југозападу и Таван (219 m) на западу. Јужно и југоисточно од села протиче поток Пуркан и Велики поток, који се уливају у Чокордин. Насеље се простире у правцу северозапад-југоистог. Површина атара износи 1140 ha. 

    У Браничевском тефтеру из 1467. године уписано је село Миријево у области Ждрела, са 8 кућа. По предању, село је добило име по свом оснивачу Мирији. Према причи мештана село је основано у Јеринино доба, док данас тврде да је то било раније. Мештани причају да се раније село налазило у Бучару. М. Миладиновић је записао да се село раније налазило у потесу урвине, који дели Овострану од оностране мале, одакле су се почетком XIX века преселили, јер се земљиште због уништења шума почело урвати. Урвине су, према томе, микротопоним у Бачару, који је настао услед промењеног изгледа земљишта. Мала Прибић је некада била самостално село, о чему сведоче харачки тефтери из 1822. године. Такође, према истраживањима М. Миладиновића, постојала је традиција да се на потесу Бресница налазило истоимено село. У Браничевском тефтеру помињу се два села под овим именом у области Ждрела, која су заузимала територију на којој се налази село Миријево. О постајању насеља на овом простору сведоче и археолошки остаци из римског периода. 

У селу се налази четворогодишња школа, цркву нема.

Велика заветина је Петровдан, а мала Св. Илија.